Общи условия


Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между Мултитрейд Нетуърк ЕООД (наричан по-долу Оператор) от една страна и посетителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.umnici.com (наричан по-долу Сайт). 
 

С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.umnici.com (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. 

Съгласно Закона за защита на потребителя и Закона за електронна търговия предоставяме свободно следната информация.

Наименование на Оператора: "Мултитрейд Нетуърк" ЕООД

Седалище и адрес на управление: България, София 1715, ж.к. Младост 4, бл. 488, вх. 2, ап. 115

Данни за кореспонденция: България, София 1715, ж.к. Младост 4, бл. 488, вх. 2, ап. 115

Адрес на електронна поща: info@umnici.com

Търговски регистър: ЕИК по БУЛСТАТ BG204547855

 

Всички артикули от категория Монтесори материали и Дарове на Фрьобел се продават, изпращат и фактурират от фирма Мултиплейс Вижън ЕООД. Плащанията за тях следва да бъдат получени по банковата ни сметка: IBAN / BIC: BG96RZBB91551008154555 / RZBBBGSF, Райфайзенбанк (България) ЕАД, получател: Мултиплейс Вижън ЕООД. Плащанете следва да бъде направено след потвърждение на поръчката от страна на Умници. Поръчката ще бъде изпратена след получаване на разплащането.

Всички останали артикули от сайта извън категория Монтесори материали и Дарове на Фрьобел се продават, изпращат и фактурират от фирма Мултитрейд Нетуърк ЕООД. Плащанията за тях следва да бъдат получени по банковата ни сметка: IBAN / BIC: BG31RZBB91551008173088 / RZBBBGSF, Райфайзенбанк (България) ЕАД, получател: Мултитрейд Нетуърк ЕООД. Плащанете следва да бъде направено след потвърждение на поръчката от страна на Умници. Поръчката ще бъде изпратена след получаване на разплащането.

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg.

 

Термините, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение:

"Сайт" - интернет ресурс, достъпен чрез своя унифициран адрес www.umnici.com, съдържащ файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 "Оператор" - "Мултитрейд Нетуърк" ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 4 от Закона за защита на потребителите при публикуването на Стока/Услуга и приемането на поръчките на Посетителите.

"Стока/Услуга" - конкретна стока или услуга, публикувана на Сайта, предмет на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя.

"Поръчка" - Заявление от страна на посетител чрез използване на техническият ресурс на сайта за закупуване на Стока/Услуга.

Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от Оператора на Посетителите на Сайта посредством публикуване на оферти. На посетителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Стоките/Услугите и използвайки техническия ресурс на Сайта, да направят Поръчка.
Услугите, предлагани на Посетителите посредством Сайта, са безплатни за тях.
Потребителите заплащат единствено цената на закупените Стоки/Услуги и таксите за доставка.
www.umnici.com има правото да променя цените, обявени в сайта, без предварително уведомяване на Потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените www.umnici.com има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя. 

Oператорът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта.
Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга.

Възможни са различия между цветовете на снимките от Сайта и действителните цветове на продуктите.

Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

 

Поверителност

www.umnici.com не желае да получава конфиденциална или защитена информация от посетителите. Всяка информация, която посетител по желание е изпратил до
www.umnici.com се счита за неповерителна и непредставляваща предмет на права.
Личната информация, която Потребител по собствено желание изпрати към сайта с цел поръчката на Стока/Услуга, е под закрила на Закона за защита на личните данни.

Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.).

 

Предвид ползването на Сайта, Потребителят се съгласява: 
- да предостави вярна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за регистрация или формата за поръчка без регистрация;
- при нужда да променя тази информация с оглед на нейната вярност;
- да предприема всички мерки за опазване на паролата си;
- да не подава фиктивни или невалидни заявки;
- да заплати заявената от него Стока/Услуга преди или при доставянето й, включително транспортните разходи;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява;

 

Предвид ползването на Сайта Потребителят има право:
- на достъп до своята поръчка. Всяка поръчка може да бъде потвърдена  в телефонен разговор или по имейл от посочените от Клиента данни за връзка;

Поръчки

Поръчките се приемат от Сайта 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници, но се обработват в първия следващ почивните дни и официалните празници работен ден.
Всички цени са с включен ДДС.
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
- Липса на телефон за контакт с Потребителя.
- Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай Операторът ще установи контакт с Потребителя в най-кратък срок.
- Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
 

Всяка поръчка от страна на посетител на www.umnici.com има силата на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя между двете страни , като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на Клиента за сключването на договора.

 

Когато Потребителят поръча продукт,  той се добавя в кошницата. Когато Потребителят кликне върху нея ще види всички продукти и количеството, което е поръчал. За да изпрати своята поръчка Потребителят трябва да влезе в своя профил, да направи нова регистрaция или да използва опцията Плащане без регистрация. Въведените данни са необходими, за да изпълни Оператора поръчката.

Поръчка на продукти може да бъде направена и на посочените в Контакти имейл и телефон.

Ако Потребителят желае да отмени вече направена поръчка,той трябва да се свърже се с Опаратор в рамките на един час след направената поръчка по имейл или телефон от посочените контакти.

 

За всеки закупен продукт Потребителят може да получи фактура, ако заяви желанието си за издаване на фактура в рамките на 5 дни от деня на поръчката . За целта е необходимо Потребителят да попълни всички необходими данни в полето Данни за фактура или да изпрати имейл на info@umnici.com. Фактурата ще получи при доставката на стоката или по имейл.

 

Поръчки в България

Поръчките за доставка в България се изпълняват в зависимост от избрания начин на доставка, избрания куриер и графика за обслужване на съответното населено място от куриера. Обикновено при поръчка до 14:00 часа Операторът изпълнява същата в рамките на същия работен ден.

 

Плащане на поръчки в България

Поръчките с доставка в България могат да бъдат заплатени по следните начини:

1.       Плащане при доставка (с наложен платеж): при получаване на стоката Потребителят плаща дължимата сума за Поръчката + транспортните разходи на куриера.

2.       Плащане по банков път:

                2.1. За всички артикули от категория Монтесори материали и Дарове на Фрьобел плащането се извършва по банковата ни сметка: IBAN / BIC: BG44BPBI79421200009380 BPBIBGSFЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ, получател: Мултиплейс Вижън ЕООД. Плащанете следва да бъде направено след потвърждение на поръчката от страна на Умници. Поръчката ще бъде изпратена след получаване на разплащането.

               2.2. За всички останали артикули от сайта извън категория Монтесори материали и Дарове на Фрьобел плащането се извършва по банковата ни сметка: IBAN / BIC: BG11BPBI79421200009004BPBIBGSFЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ, получател: Мултитрейд Нетуърк ЕООД. Плащанете следва да бъде направено след потвърждение на поръчката от страна на Умници. Поръчката ще бъде изпратена след получаване на разплащането.

 

Ваучери

Срокът на валидност на подаръчните ваучери е 1 (една) година от датата на закупуването им. Стойността на ваучера не може да бъде върната (след изтичането на 14-дневния срок с право на отказ от онлайн покупка) и не може да бъде заменена за пари в брой. 


Доставка

Цената за доставка е определена в раздел Доставка и може да се промени в зависимост от размера на поръчката, мястото на доставка по тарифа на избраната куриерската фирма, както и желания срок на доставка. Възможно е системата да изчисли доставка, но тя не е крайна и може да варира.

При възникване на проблеми с доставката по вина на Оператора всички допълнителни разходи са за сметка на Оператора.

Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

 

Връщане на закупена стока

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й в съответствие с разпоредбите на чл. 50 от ЗЗП. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката. Разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.

 

Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

Закон за защита на потребителите: връзка