Поверителност

В Умници разбираме и уважаваме значението на защитата на личните Ви данни и работим съгласно Общия регламент за защита и сигурност на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25.05.2018.

Предоставените от Вас лични данни в www.umnici.com ще бъдат използвани само с цел изпълнение на направените от Вас поръчки и за бъдещи вътрешнофирмени справки. 

Вашите лични данни са защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на опълномощени органи на реда, когато законът го изисква.