Даровете на Фрьобел

Може би най-сложно замислените играчки в света, даровете на Фрьобел изглеждат измамно прости, но представляват вещ подход към развитието на детето. Играта с даровете на Фрьобел, пеенето, танцуването и отглеждането на растения са важни аспекти в подхода към образованието с фокус върху децата, създаден от Фридрих Фрьобел.