Ролеви игри

Сюжетно-ролевите игри са основна част от растежа и развитието на малките деца. Всички деца наблюдават с интерес възрастните и пресъздават и най-малките детайли след това в игрите си. Именно затова са създадени и неповторимите кукли за игра и театър – семейство, кукли, кукли за пръсти, кукли за ръка, марионетки и още вълшебни декори за по-пъстра игра.