Математика


Математическите Монтесори материали имат за цел детето да разбере понятието количество, да научи значението на цифрите, да знае как да смята събиране, изваждане, умножение и деление