Практически материали


Мария Монтесори е забелязала, че децата проявяват по-голям интерес към практическите дейности и материали от бита, отколкото към игри с детски играчки. Именно затова е отделено специално внимание на материалите, подготвящи децата за боравене с предметите от заобикалящия ги свят.  

Практическите Монтесори материали помагат на децата за усвояване на умения, полезни в ежедневието. Тази активност освен че развива фината моторика, спомага за изграждането на самостоятелност, оправност и съответно по-високо самочувствие и увереност при децата.