Развитие на речта


Монтесори материалите за развитие на езиковите умения на детето са с ясно предназначение, както и останалите материали за работа по Монтесори метода. Посредством тях се цели детето да получи конкретни знания относно азбуката и буквите, да се учи да пише и да чете.