Сетивно развитие


Сензорното развитие може да бъде подпомогнато със специално разработени Монтесори материали, които помагат на детето да разбере и осмисли какво усеща и чувства. По-конкретно материалите са насочени към развитие на детските усещания за тежест, обем, височина, към осезанието на детето, слуха, зрението, вкуса и обонянието му.