География


По Монтесори метода географията се разделя на физическа и културна. Монтесори материалите по физическа география са специално направени, за да пресъздават реално заобикалящия ни свят, както и връзките в него. Благодарение на въвеждането на културната география  децата се запознават не само с континентите и държавите, а и с живота на хората, традициите и обичаите.